Rhabdomyosarkom

Høsten 2011 fikk jeg diagnosen alveolært rhabdomyosarkom. 

Det hadde startet i bihulene mine og spredt seg videre (metastaser) til halsen. Sarkomer er sjeldne sykdommer og utgjør til sammen rundt 1 prosent av alle nye krefttilfeller. De inndeles tradisjonelt inn i to varianter, bensarkomer og bløtdelssarkomer. Innenfor bløtdelssarkomer finnes det 50 undervarianter, en av disse er rhabdomyosarkom, en meget sjelden type. Denne varianten kan igjen deles opp i embryonalt rhabdomyosarkom, som er den vanligste, og alveolært rhabdomyosarkom som hører til de absolutte sjeldenhetene. Kreftformen rammer stort sett barn under 5 år, det er ekstremt sjelden at det rammer en voksen. 

Jeg følte meg ikke akkurat som en utvalgt.

​Her kan dere lese mer om sykdommen:

07-Blog-Sarcoma-Carcinoma-L.jpg