PET (Positron emisjons tomografi)

Norge var veldig sent ute med å ta i bruk PET-teknologien (En metode for medisinsk bildediagnostikk som blant annet kan brukes til å lage tredimensjonale bilder av kreftsvulster). Vi var det siste landet i Europa, rett etter Albania i 2006. Kampen startet allerede i 2001, idag 18 år senere er dette fortsatt noe som de færreste kreftpasienter vil få tilbud om. Den beste måten å diagnostisere kreft er ingen selvfølge i Norge.

 

Les litt om kampen for PET i Norge her.

Kreftdiagnose for dyr for Norge. 

PET-skanning: Fremtidens diagnostikk.

Ny kreftscanner brukes lite. 

Stor kreftsatsing: Vil spare pasienter for unødvendig behandling. 

 

 

39728-2-bildediagnostikk.jpg